Hulp bij de Pictoschrijver

Voorwaarden en copyright
Pictoschrijver wordt uitgegeven door Picto Nederland, Zwolle.

Copyright
Pictoschrijver is bedoeld voor het maken van teksten voor eigen gebruik. Picto’s mogen alleen met toestemming van de pictoschrijversgroep worden verspreid of anderszins worden opgenomen in artikelen, computerprogramma’s of andersoortige publicaties. Het pictoteam beoordeelt de kwaliteit en geeft daarna toestemming voor publicatie waarbij op het materiaal wordt aangegeven dat het picto’s betreft uit het Picto Semi Schrift, © Trijntje de Wit. Een duidelijke verwijzing naar www.pictoschrijver.nl is altijd vereist.
Na publicatie kan via PictoNieuws en onze multimedia aandacht worden besteed aan de publicatie.
Bij verkoop wordt een redelijke vergoeding gevraagd ten behoeve van Picto Nederland. In overleg kan van deze vergoeding worden af gezien.
Dit product is auteursrechtelijk beschermd zowel wat betreft de Pictoschrijver als het Picto Semi Schrift. 
 

Eigen bijdragen
Elke gebruiker wordt in staat gesteld om een met de pictoschrijver gemaakt verhaal te verzenden naar het Verzamelarchief. Dit verhaal kan daarna door de pictoschrijversgroep worden gebruikt als voorbeeldverhaal binnen de pictoschrijver of anderszins zonder winstoogmerk worden gepubliceerd, zodat ook anderen van ervan kunnen profiteren. Het delen van verhalen maakt Pictoschrijver tot een co-creatie waaraan iedereen kan meedoen.
 

Privacy-verklaring
Bij het aanleveren van een verhaal vergewist de maker zich ervan dat de bijdrage geen inbreuk maakt op het auteursrecht. Met andere woorden: jij bent de oorspronkelijke auteur van de bijdrage en het ingestuurde verhaal mag door de pictoschrijversgroep gepubliceerd worden.
 

Verhaal aanleveren
Het aanleveren een verhaal verloopt via Opslaan>Toevoegen aan Verzamelarchief.
De pictoschrijversgroep zal zorgvuldig met dit materiaal omgaan. Bij eventuele publicatie wordt de naam van de auteur vermeld die in de kopregel staat. Je kunt hierover corresponderen via het contactformulier.
 

Copyright van anderen
Binnen het gepresenteerde materiaal is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met bijdragen van derden. Het is niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Mocht dit naar jouw idee toch het geval zijn waardoor je in je belangen wordt geschaad, neem dan contact op. Indien het bezwaar redelijk is zal het betreffende materiaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Overmacht
Bij overmacht kan Picto Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de Pictoschrijver.