Hulp bij de Pictoschrijver

Het aanleren van een picto


Het leren lezen van teksten in het Picto Semi Schrift moet net als bij letterschrift worden aangeleerd. Als de lezer begrijpt hoe een picto is opgebouwd zal hij gemakkelijker onthouden welk woord er bij het picto hoort. Het aanleren van de eerste picto’s en het leren lezen van de eerste pictozinnen vraagt een onderbouwde didactische aanpak.

Zeggen wat je ziet... en dat begrijpen, 2013, ISBN 978-90-7738-00-8,
is een complete leergang pictolezen  voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Deze leergang ondersteunt het computerprogramma Kijken en Kiezen en helpt bij het aanleren van de basis picto's van deze pictoschrijver. Te bestellen via www.lezenmoetjedoen.nl 

Volwassenen hebben de leergang Zeggen wat je ziet... en dat begrijpen niet nodig, maar ook voor hen gelden de didactische uitgangspunten voor het aanleren van een nieuw picto.

Didactische uitgangspunten voor het aanleren van een picto
:

Begin met het vertellen welk picto je gaat aanbienden, bijvoorbeeld het picto staan.
Schenk aandacht aan het begrip van dit woord: laat daadwerkelijk zien hoe je rechtop kunt staan.

Teken het picto voor op bijvoorbeeld een rol behangpapier en laat zien hoe dit picto ontstaat: een rondje voor het hoofd, een lange stok voor het lijf, twee schuine lijnen voor de benen en twee streepjes voor de voeten.

Bespreek het totale beeld en laat het picto navoelen: hoofd, lijf, benen, voeten.

Ga het picto uitbeelden door net zo te gaan staan als op het picto.

Benoem nu samen het picto enkele keren en geef, als het een werkwoord betreft ook de varianten aan: sta, staat, gestaan.

Nadat de eerste picto’s op deze uitgebreide wijze zijn aangeleerd kan bij nieuwe vergelijkbare picto’s de didactische handelingsstrategie worden verkort. Het is dan niet meer nodig het picto eerst voor te tekenen om te laten zien hoe het is opgebouwd.

Samengevat: Het is belangrijk dat eerst de naam van het picto wordt gezegd en dat pas daarna het picto wordt getoond en besproken. Wordt dit niet gedaan, dan kan er in het hoofd van de lezer een ongewenste associatie ontstaan die er moeilijk weer uit te krijgen is.

Vaste strategie bij het aanleren:
Eerst het woord en dan het picto.