Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Voor het picto nieuwsbegrip is de vakantie al ingegaan.
Maar de pictoschrijver blijft actief!!!


Via < vind je meer weetjes.

Workshop & scholing: Juf in Beeld

Pictoboeken: Pictoboekenclub

Lezen Moet Je Dóén: LMJD

Nieuwsbrief: aanmelden
Lees hier de laatste nieuwsbrief
Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo