Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Onze kerstboeken

     

Kerstfeest, Annemarie Wassink, is óók voor NmG vormgegeven!
Via het saldosyteeem kun je de pdf's van deze boeken aanschaffen en printen. Ga naar Pictoboekenclub 

Workshop & scholing: Juf in Beeld

Pictoboeken: Pictoboekenclub

Nieuwsbrief LMJD

Nieuwsbrief Pictoschrijver
Lees hier de laatste nieuwsbrief
Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo