Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Workshops/scholing Jufinbeeld   Pictoboeken Pictoboekenclub
  Nieuwsbrief LMJD               Nieuwsbrief Pictoschrijver

Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo