Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Workshops/scholing Jufinbeeld   Pictoboeken Pictoboekenclub
  Nieuwsbrief LMJD               Nieuwsbrief Pictoschrijver

Laatste Nieuws

Je kunt je nog aanmelden voor de Online basiscursis

        

Lezen moet je dóén    en    Pictoschrijver
Maandag 2 en 9 oktober, 19-21 uur

Zie www.jufinbeeld.nl

Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo