Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Lees het verhaal over het aanleren van de letter V:

Geluid kun je voelen

                   

Workshop & scholing: Juf in Beeld

Pictoboeken: Pictoboekenclub

Lezen Moet Je Dóén: LMJD

Nieuwsbrief: aanmelden
Lees hier de laatste nieuwsbrief
Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo