Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Voor workshop/scholing: Jufinbeeld
Voor pictoboeken: Pictoboekenclub
De nieuwsbrief lees je via LMJD

Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo