Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo