Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Het is de tijd van rijmen! Nieuw:

    
Het Dierenrijmboek, van Miranda Pierik

Prijs 5 euro voor de PDF om zelf te printen voor eigen gebruik.
Zie: Pictoboekclub 
[bij het printen is alles scherp, bij de inzage wat minder]

Workshop & scholing: Juf in Beeld

Pictoboeken: Pictoboekenclub

Nieuwsbrief LMJD

Nieuwsbrief Pictoschrijver
Lees hier de laatste nieuwsbrief
Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo