Hulp bij de Pictoschrijver

Doel en gebruiksmogelijkheden


Passend bij de belevingswereld en het leesniveau van de groep of persoon kun je zelf je teksten maken met het Picto Semi Schrift.

In principe kan elke tekst worden omgezet, mits de zinnen eenvoudig en concreet zijn geformuleerd, zoals: een leestekst, brief, gedicht, recept, handleiding, werkschema, reisverslag, stageverslag, enzovoort.

Je kan lesmateriaal maken voor het leren praten en lezen, voor het leren ontleden van zinnen (zoek de voorzetsels, of zoek de persoonsvorm) en zelfs als eerste begin voor het leren van een andere taal.

Voor gebruik in de klas kan de tekst via Volledig scherm worden geprojecteerd op het digibord (met of zonder ondertitels).

Voor gebruik als tekst op papier kan de tekst als Pdf-bestand worden opgeslagen en geprint.

Wil je een tekst verder kunnen bewerken en gebruiken voor bijvoorbeeld een blog, dan is het handig dat je 4 regels tekst meteen als JPG kunt opstaan.

Houders van een basislicentie hebben gratis toegang tot de Pictozoeker en kunnen zo vrijwel alle picto's van het Picto Semi Schrift op 3 formaten downloaden. Dat is handig voor wie vaak zelf werkbladen of andere materialen maakt.

Zie ook: Doelgroepen en Voorbeeldverhalen.