Hulp bij de Pictoschrijver

ABC-knop: lettertekst

Via de ABC-knop kan lettertekst in het schrijfveld worden geplaatst. Je kunt woord voor woord plaatsen, maar ook een hele regel in één keer.

Lettertekst wordt niet ondertiteld. Het lettertype en de lettergrootte kunnen vooralsnog niet worden gewijzigd.

Werkwijze

Zet de blauwe cursor in het schrijfveld op de plaats waar de lettertekst moet komen. Typ de tekst in het typevenster en klik op de ABC-knop. De tekst springt dan naar de plek waar op dat moment de blauwe cursor staat.

Tip: Wil je een smalle spatie tussen twee picto's plaatsen, voeg dan via de ABC-knop een of twee spaties toe. Deze zijn smaller dan de spatie van de Spatie-knop.

Tip: Met de backspaceknop op het toetsenbord kan de lettertekst weer worden verwijderd als de blauwe cursor actief is.

Tip: Met Ctrl-Z kun je een stap terug (ongedaan maken), maar deze functie geeft soms problemen. 

Tip: Het toevoegen van letters en letterwoorden aan het Picto Semi Schrift biedt de mogelijkheid zelf een leesmethode samen te stellen waarbij de overgang van pictotekst naar lettertekst letter voor letter kan worden opgebouwd.

Zie ook: Voorbeeldverhalenmap>Startverhalen