Hulp bij de Pictoschrijver

Illustratie toevoegen

De knop illustratie toevoegen leidt naar een dialoogvenster waarmee een eigen illustratie kan worden binnengehaald via het venster bladeren. Je  kunt alleen jpg-, png- of gifbestanden uploaden. 

 Een illustratie maakt het verhaal persoonlijk en actueel. Een pictoverslag van een uitstapje of stage ervaring kan op deze manier nog aantrekkelijker worden gemaakt.
 
De afbeelding heeft een vast formaat dat niet gewijzigd kan worden.

Per verhaal kan één illustratie worden toegevoegd.

De afbeelding wordt altijd op de eerste pagina van het verhaal links bovenin het schrijfveld geplaatst.

Aan elk nieuw verhaal kan één illustratie worden toegevoegd.

Werkwijze
:
 
Zoek de afbeelding die je wilt binnenhalen en klik op versturen.
Na een moment van uploaden wordt de illustratie het schrijfveld geplaatst.

Via het rode kruisje kan de illustratie weer worden verwijderd.