Hulp bij de Pictoschrijver

Printen
Klik op de knop PDF.  Daarna wordt gevraagd of je het verhaal wilt openen of opslaan.
Klik op Openen en bekijk het verhaal.

Is het goed doorgekomen? Soms verspringt een picto of leesteken naar een volgende regel. Ga dan terug naar de pictoschrijver om het euvel te verhelpen.

Controleer of er blanco pagina's aan je tekst zijn toegevoegd. Indien dat het geval is, ga dan terug naar de pictoschrijver en verwijder de blanco regels met Backspace.
 
Ben je tevreden over het resultaat, dan kun je het verhaal doorsturen naar je printer.

Zie ook: Opslaan van een verhaal en Pictoteksten koppelen (van meerdere verhalen één geheel maken).