Hulp bij de Pictoschrijver

Doelgroepen

Voor wie is pictolezen een geschikt hulpmiddel?

Jonge kinderen: leren spreken in zinnen en het ontwikkelen van het schriftbewustzijn

Onderbouw basisonderwijs: als opstap naar het leren lezen van letterschrift
Bovenbouw basisonderwijs: leren ontleden van zinnen en het spelen met taal (pictopo√ęzie)
Speciaal onderwijs: bij taalverwerving, leren spreken in concrete zinnen en leren lezen

NT1: als ondersteuning bij het leren lezen van letterschrift, soms als vervanging
NT2: als eerste kennismaking met het leren lezen van de Nederlandse taal
Bij een auditieve beperking: leren doorzien van de grammatica van de taal
Bij dyslexie: ondersteuning bij het lezen van tekst
Bij afasie: ondersteuning bij revalidatie