Pictoschrijver

Pictoschrijven in het Picto Semi Schrift

Stichting Picto Nederland

Leuk om te lezen: Nieuwsbrief februari
Met een leuke aanbieding voor wie snel is:
De proefversie van Lees A, uit 2022
  Per 4 sets 60 euro (24 boeken) 
Workshop & scholing: Juf in Beeld

Pictoboeken: Pictoboekenclub

Nieuwsbrief LMJD

Nieuwsbrief Pictoschrijver
Lees hier de laatste nieuwsbrief
Elke week maken wij het Picto Nieuwsbegrip, met dank aan het CED Rotterdam. Zie inlogpagina.
José Kuijpers, Mytylschool Ulingshof, Venlo